Trichomonas (Trichomoniasis) wordt veroorzaakt door een parasiet. Deze soa komt vaak voor en veroorzaakt relatief weinig problemen voor de man. Vrouwen hebben daarentegen vaker last van klachten.

Wat is het?

Trichomonas is een protozoön die gebruik maakt van anaeroobe verbranding. Het is een klein eencellig organisme, dat wat groter is dan een bacterie, dat zich kan voortbewegen. Onder de microscoop is goed zichtbaar dat het zich met een flinke snelheid kunnen verplaatsen.

Gevolgen

Mannen hebben zelden last van een prostaatontsteking, een ontsteking van de glans penis of eikel, een bijbalontsteking of infertiliteit als complicaties van de infectie. Ten aanzien van vrouwen zijn er aanwijzingen dat infectie tijdens de zwangerschap sporadisch kan leiden tot het vroegtijdig breken van de vliezen, vroeggeboorte van het kind en een te laag geboortegewicht van het kind in verhouding tot de zwangerschapsduur.

Klachten

Bij vrouwen:

  • Ontstoken vagina, rode en geïrriteerde huid
  • Plassen kan pijnlijk zijn kleur en schuimend

Bij mannen:

  • Mannen hebben meestal geen klachten
  • Ontstoken eikel, rode en geïrriteerde huid
  • Plassen kan pijnlijk zijn
  • Soms krijgen mannen een plasbuisontsteking en afscheiding uit de plasbuis

Behandelen

Trichomina is goed behandelbaar met een antibioticum kuur. Mochten de klachten hierna toch aanhouden, breng dan zo snel mogelijk een bezoek aan de arts. Een reden voor het aanhouden van de klachten kan zijn dat de bacteriën ongevoelig (resistent) zijn geworden voor het gebruikte antibioticum.   Dit zie je vaker in het buitenland, in Nederland komt dit nog nauwelijks voor.

Advies

  • Laat op alle plekken van je lichaam testen waar je besmet kunt zijn. Bijvoorbeeld ook anus of keel.
  • Waarschuw sekspartners van de afgelopen zes maanden (zes weken voorafgaand aan het begin van de klachten bij mannen met klachten).
  • De incubatietijd voor Trichomonas is 21 dagen
Klik hier om uw Trichomonas SOA-test te bestellen.