Er zijn verschillende manieren om een SOA test te doen, dit kan bijvoorbeeld bij de GGD of huisarts en tegenwoordig worden SOA testen ook steeds vaker aan geboden via het internet en de drogist/apotheek. De SOA-testen die worden aangeboden zijn op basis van urineonderzoek (bv. Chlamydia, Gonorroe en Trichomonas) of op basis van bloedonderzoek (bv. HIV en Syfilis).

Als deze testen geen CE-logo hebben mogen ze niet worden verkocht in Nederland. Deze CE- markering geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte. Testen met een CE-logo zijn goed verpakt en hebben een duidelijke gebruiksaanwijzing in het Nederlands.

Helaas is het CE-logo geen garantie voor een juiste testuitslag. De kwaliteit van de aangeboden SOA testen is wisselend. Dit komt vooral doordat niet alle SOA testen even makkelijk zijn om uit te voeren en het soms moeilijk is om de testuitslag af te lezen.

De doe-het-zelf of thuis SOA testen, aangeboden door drogisten/apotheken, zijn vaak onbetrouwbaar. Kijk om deze reden altijd naar de sensitiviteit en specificiteit, die de betrouwbaarheidswaardes weergeven.

De sensitiviteit van een SOA test is het percentage terecht positieve uitslagen onder zieke personen en de specificiteit van een SOA test is het percentage terecht negatieve testuitslagen onder niet-zieke personen. Hoe hoger het percentage des te betrouwbaarder is de SOA test.

De betrouwbaarheid van de SOA testen van De SOA Tester is hoog, de sensitiviteit en de specificiteit van de SOA testen van De SOA Tester liggen namelijk allemaal hoger dan 97%.

Klik hier voor het aanbod van de SOA testen van De SOA Tester.